Prefabbeton montage als het op maatwerk en snelheid aankomt!

oo          
Welkom Bedrijfsprofiel Persbericht Projecten Referentielijst Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De door Gejamont Doorwerth verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouw- baar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Gejamont Doorwerth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Gejamont Doorwerth geeft soms toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere organisaties worden onderhouden.

 

Gejamont Doorwerth kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecon- troleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke partij. 

 

Ondanks dat wij steeds bezig zijn onze website zo up-to-date en compleet mogelijk te maken, kan het toch voorkomen dat u bepaalde informatie hier niet direct zult aantreffen. Neemt u dan per e-mail of telefonisch (026 - 33 91 675) contact op met Gejamont.

 

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Nederlands recht is van toepassing.

 

 Disclaimer copyright  

Created by Dicor Rheden